THE EARTH DOES (NOT) NEED US.

Het Instituut voor Queer Ecologie in dialoog met Joseph Beuys
23.6.2024–5.1.2025

Met deze tentoonstelling pakt Museum Schloss Moyland het ongetwijfeld meest existentiële debat van onze tijd op: met het oog op de klimaatcrisis is het internationaal actieve netwerk "The Institute of Queer Ecology" (IQECO) uitgenodigd om in dialoog te treden met de rele­vante werken van Joseph Beuys over ecologie en milieu.

Zowel Beuys als IQECO zien kunst als ideale ruimte voor denken, handelen en vrijheid om progressieve sociaal-politieke visies op de toekomst te ontwikkelen en actie te ondernemen tegen klimaat­ver­an­de­ring. Beuys, in 1979 medeoprichter van de partij van de "Grünen" in Duitsland, was van meet af aan natuur- en klimaatbeschermer. Een halve eeuw later combi­neert het IQECO de avant-garde ideeën van Beuys met de nieuwste trends in het theore­ti­sche denken van de queergemeen­schap.

Het IQECO staat voor het afschaffen van veroordelend, binair denken ten gunste van de acceptatie van een meer gediversifieerde realiteit van het leven. Net als Beuys ziet het IQECO een herbezinning op de maatschappij als basis voor een verbeterde en duurzame benadering van ons milieu. Het IQECO zet zich in voor een inclusieve, tolerante, bewuste en diverse ecologie die niet gebaseerd is op uitsluiting en versimpeling, maar de nadruk legt op inclusie en complexiteit.

Curator: Judith Waldmann