Afdruk

Stichting
Museum Schloss Moyland
Sammlung van der Grinten
Joseph Beuys Archiv
des Landes Nordrhein-Westfalen
Am Schloss 4
47551 Bedburg-Hau

Telefoon +49 2824 9510-60
Telefax +49 2824 9510-99

BTW-nummer overeenkomstig § 27a Wet op de belasting over de toegevoegde waarde: DE 221625384

Concept

Stichting
Museum Schloss Moyland
Sammlung van der Grinten
Joseph Beuys Archiv
des Landes Nordrhein-Westfalen

V.i.S.d.P.

Julia Niggemann M. A.
Administratief Directeur
Stichting Museum Schloss Moyland
Telefoon +49 2824 9510-12
niggemann@moyland.de

Programmering en technische ondersteuning

werkraum Digitalmanufaktur GmbH, Karlsruhe

Foto's

Hans Blossey, Maurice Dorren, Gottfried Evers, Axel Jusseit, Ute Klophaus, Lokomotiv.de, Florian Monheim und Roman von Götz, Sofia Tuchard

Auteursrechten

© Texte: Stiftung Museum Schloss Moyland
© Fotos: Stiftung Museum Schloss Moyland/Fotograf:in
© für die Werke von Joseph Beuys: VG Bild-Kunst, Bonn 2021
© für die Werke von James Lee Byars:  Estate James Lee Byars, Courtesy Galerie Michael Werner Märkisch Wilmersdorf, Köln und New York
© für die Fotografien von Ute Klophaus: bpk/Stiftung Museum Schloss Moyland/Leihgabe der Ernst von Siemens Kunststiftung

Disclaimer

 1. Inhoud van het online-aanbod
  De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van aantoonbare schuld of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.
   
 2. Referenties en links
  De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanaf zijn pagina's - tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen die pagina's te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment dat de links werden gemaakt, geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te bespeuren was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die na het aanmaken van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.
   
 3. Auteursrecht en merkenrecht
  De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet wordt beschermd door de rechten van derden. Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.
   
 4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
  Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent verwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de overige delen onaangetast door dit feit.