De Joseph Beuys-prijs voor onderzoek

De Stichting Museum Schloss Moyland reikt samen met de sponsors, de Förderverein Museum Schloss Moyland e. V. en de Volksbank Kleverland eG de Joseph Beuys-prijs voor onderzoek uit. Met deze onderzoeksprijs wil de Stichting Museum Schloss Moyland jonge academici stimuleren en internationale onderzoeksactiviteiten rond Joseph Beuys inten­siveren.

De prijs is bedoeld voor afgestudeerden van universiteiten, hogescholen of academies met een bachelor-, master-, diploma- of doctoraalscriptie, alsmede postdoctoraalscripties in al­le disciplines over aspecten van het werk en de invloed van Joseph Beuys. Ook weten­schap­pelijke essays, tentoonstellingsprojecten of projecten die tot doelstelling hebben om Joseph Beuys beter te leren kennen kunnen worden ingediend.

In overeenstemming met het universeel opgevatte werk van Joseph Beuys is de prijs inter­disciplinair van aard. Het is een eerbetoon aan uitmuntende prestaties van jonge weten­schappers uit de geesteswetenschappen, de theologie, de natuurwetenschappen, het recht en de sociale wetenschappen. 

Winnaars van de prijs
2022 dr. Marta Ryczkowska (PL) / dr. Daniel Spaulding (USA)
2019 prof. dr. Matthias Weiß, Berlijn 
2014 dr. Marianne Wagner, Bern / dr. Ulf Jensen, Berlijn / Ole Valler, Kleve (speciale prijs van de jury) 
2011 dr. Barbara Gronau, Berlijn

Contact

Oliver Kretschmann 
Assistent van de artistieke leiding
Tel.: +49 2824 9510-10 
kretschmann@moyland.de